Zvon má veřejnosti už tradičně představit novou generaci umělců nastupující do českého výtvarného života v novém tisíciletí.

Autorem koncepce letošního bienále se stal teoretik umění Karel Císař, který chce plně využít variabilních místností, jaké nabízí gotický Dům U Kamenného zvonu. O svých záměrech tvrdí: "Několik prostorů je využito pro projekty jediného umělce, jinde vytváříme tematickou instalaci spojující díla v široké škále výrazových prostředků od architektonické intervence a nástěnné malby, přes objekt, video, instalaci fotografií až k plakátu, a jinde jsou zase zkoumány možnosti určitého média, jako je kresba či animace. Tam, kde jsem to považoval za nutné, jsem přizval ke spolupráci umělce, kteří se již dříve bienále zúčastnili, jiní jsou zastoupeni méně známými díly, další způsobem, kterým dosud nikdy představeni nebyli a jiní vytvořili dílo jen pro tuto příležitost."

Mezi vystavujícími je i Ján Mančuška, poslední vítěz Chalupeckého ceny, který letos zastupuje Českou republiku i na Bienále výtvarného umění v Benátkách, a dále kontroverzní skupina Rafani, jejíž demonstrativní znečištění sálů Veletržního paláce vzbudilo pozornost i zahraničních médií.

Podle Císaře je pozornost soustředěna na vnímání umění všemi smysly. "Některé z projektů vyžadují nerušené pozorování, jiné naši spoluúčast, jedny jsou určené ke čtení, jiné k poslechu, k některým se musíme přiblížit, jiné vyžadují odstup. Na místo hladkého průchodu muzeální expozicí bych rád dosáhl kmitavého pohybu, v němž by se postupně divákům odkrývaly další a další významové vrstvy celku," říká autor výstavy.

Nedílnou součástí Bienále mladého umění Zvon 2005 je i letos program přednášek a diskusí, které budou probíhat přímo v centrální části expozice.

ZVON 2005

V. Bienále mladého umění

14. 4. - 5. 6. 2005

Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu,

Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 18 hod

Koncepce výstavy: Karel Císař