Podle kritik, které už vyšly v některých francouzských listech, v ní rozvíjí tezi, že svět člověku zahaluje opona prefabrikovaných interpretací a posláním románu je tuto oponu roztrhnout a odhalit to, co člověk nevidí.

Nové dílo, které vydává nakladatelství Gallimard, navazuje na knihy esejů Umění románuZrazené paměti. Obsahuje i autobiografické prvky a pasáže o romanopiscích, které má Kundera rád a kteří ovlivnili jeho dílo, jako je Miguel de Cervantes nebo Gustave Flaubert.

Ovlivňování nových autorů jejich předchůdci je ostatně jedním z témat knihy. "Jeho esej se koupe v ovzduší obdivné vděčnosti ke všem autorům, jejichž cestu sleduje," napsal v příloze listu Le Figaro filosof Alain Finkielkraut.

Le rideau vychází po několikaleté autorově odmlce. Zatím posledním jeho dílem byla L'Ignorance (Neznalost), která vyšla v roce 2000.

Milan Kundera žije ve Francii od 70. let, kdy byl nucen se vystěhovat z komunistického Československa. Od roku 1977 má francouzské občanství. Posledním dílem, které napsal česky, byl román Nesmrtelnost z roku 1990. Jeho pozdější francouzsky psané knihy nebyly do češtiny přeloženy.