Účast přijala řada divadel, zejména vícesouborových, jež pociťují nedostatek financí nejcitelněji. Hojná byla i účast zástupců samosprávy krajů, měst a obcí, pod jejichž správu většina divadel a orchestrů spadá.

"Patnáct let po revoluci stále neexistuje systém vícezdrojového financování umění. Tato konference by měla vést ke vzniku pracovní skupiny, jež stanoví, za jakých podmínek by mělo být živé umění financováno a jaké legislativní kroky je třeba k tomu učinit," řekl v Liberci Jan Burian, předseda Asociace profesionálních divadel.

Podobných jednání iniciovali totiž divadelníci a zástupci orchestrů v minulosti již několik. Stále se však nedaří stát přimět k tomu, aby si uvědomil své závazky k tvorbě živého umění a kultury, jež se ocitá na chvostu zájmu za sportem, zdravotnictvím, sociálními oblastí atd. Přitom, jak na setkání rovněž zaznělo, investice do kultury se mnohonásobně vracejí - a to nejen ve formě duchovního bohatství, ale jak ukazují zahraniční zkušenosti, mají i konkrétní pozitivní ekonomický dopad, například v turistickém ruchu.

Otázky provázejí i nastartovanou transformaci divadel z příspěvkových organizací v obecně prospěšné společnosti a zejména formulování kultury jako veřejné služby. I to by mělo být jedním z témat pro pracovní skupinu, která začne působit v nejbližší době.