Podle spisovatele Jorge Luise Borgese, jehož v textu cituje, je víra v Záhir islámského původu a vznikla pravděpodobně v osmnáctém století.

V Coelhově knize se stala symbolem pro přemítání hlavního hrdiny o smyslu vztahu k Esther, novinářce která se vydala do Iráku, jenž očekává vojenský útok. Úspěšný spisovatel, který připomíná jeho samého, se snaží pochopit, proč se manželka tolik potřebovala vrhnout do víru událostí jdoucích ruku v ruce s nebezpečím. "Válka je obřad. Krvavý obřad, ale obřad lásky," cituje ji a dodává: "Domnívala se, že musí hledat příčinu lidského neštěstí. Nebezpečí ji přitahovalo jako droga."

Esther měla sice všechno, ale nebyla šťastná, a tak odešla. "V čem ale spočívá lidské i manželské štěstí? Jsou partneři jako koleje vlaků, které musejí jít stále vedle sebe až do dáli?" táže se vypravěč. To vše jsou otázky, které Coelho ve svém posledním románu klade, ale odpovědi na ně nenabízí.

Jako v jiných textech i teď Coelho čerpá ze svého života, jeho hrdina v mnohém připomíná jeho samého, mladého bouřliváka bojujícího za socialistický ideál. Je revolucionářem, který přišel k závěru, že mnohem zábavnější je obdivovat rock než Marxe. Nelituje utrpení, snáší jizvy, jako by to byly medaile, ví totiž, že za svobodu se platí. Stejně draze jako za otroctví; jediný rozdíl je, že člověk platí rád a s úsměvem, i když je to úsměv v slzách.

Je také slavným autorem, který píše o spiritualitě a domnívá se, že má vše, jenže ztrácí lásku. Zážitek, který je spojený s jeho milovanými Beatles, ho přivádí k úvaze, že právě láska je to nejdrahocennější. Slyšel totiž, jak se novinář zeptal Paula McCartneyho: "Mohl byste shrnout poselství Beatles do jediné věty?" On sám už tu otázku nesnáší a myslel, že McCartney bude ironický -jak ostatně shrnout něčí tvorbu, když je člověk bytost tak složitá? Ale Paul odpověděl: "Jistě." A pokračoval: "Všechno, co potřebujete, je láska -all you need is love. Mám říct něco víc?" Novinář odpověděl, že není třeba. "Paul McCartney opravdu řekl vše," říká Coelho v Záhiru. Možná je v něm víc otázek než příběhu. Copak ale není život neustálým hledáním odpovědí na otázky?

Paulo Coelho: Záhir

Přeložila Pavla Lidmilová, Argo, 272 stran, 239 Kč