Cílem oslav je připomenout velikost a důležitost Andersenovy osobnosti a otevřít možnost seznámit se celistvě s ním i jeho dílem v novém pohledu. K tomu ředitel divadla Archa Ondřej Hrab dodává: "Dramaturgie tohoto projektu zkoumá Andersena jako komplexní osobnost se všemi touhami a vášněmi. Andersenův charakter byl poznamenán nezřízenou touhou po ocenění a zároveň pocitem osamění a neschopností přijmout kritiku, hypochondrií, marnivostí, nezměrnými ambicemi i nejasnou sexualitou."

Podle Hraba zvolilo divadlo takové tematické okruhy, které vycházejí z Andersenova díla a zároveň se dotýkají životního příběhu slavného spisovatele. Těmito tématy jsou dítě v dospělém těle, život v neživých věcech, člověk na okraji společnosti a vzpoura proti osudu.

Projekt Archa zahájí 6. dubna v uprchlickém táboře Červený újezd představením Putování za snem, které nastudoval Petr Nikl a Jana Svobodová z režisérského tandemu SKUTR společně s okruhem umělců Divadla Archa a lidmi z uprchlického tábora. V Arše se pak Putování za snem představí 10. dubna. Tento projekt objede i Pobytová střediska v Bělé pod Bezdězem (30. dubna), Kostelci nad Orlicí (7. května) a v Zastávce u Brna (14. května). V červnu proběhnou dětské workshopy v SOS vesničkách ve Chvalčově a Medlánkách.

Václav Havel a Magdalena Kožená ambasadory oslav

Významnou součástí programu Andersenových oslav budou i zahraniční hosté. Kanadský divadelní mág Robert Lepage, který proslul multimediálními představeními přiveze vynikající inscenaci Dryáda inspirovanou Andersenovou povídkou a londýnské trio Tiger Lillies se představí svým specifickým pojetím příběhu Děvčátka se zápalkami. Loutkové divadlo z Meiningenu pak v červnu 2005 v Arše předvede svou stínovou inscenaci Odvážný cínový vojáček zasazenou do obřího stanu.

Andersenův rok bude ukončen premiérou projektu SEN.ANDER.SEN. 6. prosince, což je zároveň den oficiálního ukončení celosvětových oslav H. Ch. Andersena.

Každá země, která se oslav účastní, má svého vyslance, který propaguje a šíří poselství a smysl oslav. V České republice jsou těmito ambasadory Václav Havel a Magdalena Kožená.

"Hans Christian Andersen, který je podle statistik UNESCO vedle Shakespeara a Stephena Kinga nejpřekládanějším autorem na světě, je často zobrazován jako dobromyslný vypravěč obklopený dětmi. Tento obraz považujeme za zjednodušující a falešný. Pohádky a ostatní literární tvorba Hanse Christiana Andersena, stejně jako jeho osobnost a jeho celý život, jsou velmi bohaté, komplikované, rozporuplné a tedy stále inspirativní," připomíná ředitel Divadla Archa.