Alexandr Stich byl bohemistou ranku výjimečného. Objem vědění o jazyku i literatuře se u něj spojil se schopností probouzet lásku k obojímu. Se schopností toho druhu ojedinělou. Odkaz Alexandra Sticha patří hlavně těm, kdo k němu měli nejblíž - kolegům a studentům, kteří patřili do okruhu "stichovců", elitního bohemistického komanda s především barokistickými cíli. Dá se čekat, že tito lidé, syceni stichovským nadšením, časem změní vnímání dějin domácí literatury.

Význam Stichova působení byl ale širší. Každý, kdo ho byť jen několikrát slyšel mluvit, kdo u něj byl jen jednou na zkoušce, tak uvěřil jeho přesvědčení, že dobrý češtinář musí umět i německy, latinsky, dobře slovensky, anglicky, aby se domluvil se světem, a aspoň trochu polsky. Že bohemista, který nezná starší českou literaturu či předobrozenské mluvnice, není bohemista. Že Jirásek, Winter a Jungmann jsou v nemilosti neprávem. Atd.

Stich byl svého druhu češtinářským apoštolem. Ne každý jeho student se samozřejmě naučil německy a latinsky, ne každý vzal do ruky Bridela, Rosu nebo Balbína, ne každý přečetl celé Bratrstvo. Každý ale velmi dobře ví, že dokud to neudělá, nemůže se zvát bohemistou. Stich o tom dokázal přesvědčit bez násilí, prostou silou své osobnosti (kteroužto vazbu by sám označil za nevzhledný publicismus).

Knížka a texty v ní otištěné nemůžou nahradit Stichova vyprávění ani objemem, ani v jejich síle. Můžou je však připomenout. Jelikož v Jazykovědě - věci veřejné jde o texty publicistické, psané ke dni, bezprostřednost a kouzlo jeho řeči jsou v nich možná nejzřetelnější. Jejich schopnost přesvědčovat trvá, stejně jako jejich čtivost a aktuálnost.

Každá stránka Jazykovědy -věci veřejné nese ve spodním rohu Stichův podpis. Graficky to možná není nejšťastnější řešení, symbolicky ano. Alexandr Stich působil tak, jako by za každým svým vysloveným i napsaným slovem stál, za každé slovo ručil. Dal a dá se vnímat jako míra či laťka toho, jakou osobností se může češtinář a obecně vědec stát. Laťka, která se bude komukoliv těžko přeskakovat.

Alexandr Stich: Jazykověda - věc veřejná

Nakladatelství Lidové noviny 2004 336 stran, doporučená cena 259 Kč