Kronika byla opatřena odborným popisem a zařazena k dalším dokumentům, které zpřístupňuje databáze Manuscriptorium. Přístup do databáze, která nabízí kvalitní obrazy historických tisků, je licencovaný.

"Licenci mohou zdarma získat české knihovny, které následně zprostředkovávají přístup svým čtenářům jako službu presenčního studia," uvedl Winter.

Vzhledem k významu tisku se však Národní knihovna ČR rozhodla zpřístupnit část překladu Dalimilovy kroniky zcela volně. Spolu s tímto dokumentem jsou na internetu přístupné další rukopisy, jako například Jenský kodex, Kumlovský sborník či Bible olomoucká.

Fyzicky bude unikátní bohemikum k vidění prvních čtrnáct dní v dubnu v Národní knihovně v Zrcadlové kapli pražského Klementina.

"Jde sice o malý, ale přesto velmi zajímavý zlomek z celkového počtu více než 1500 digitálních kopií rukopisů, starých tisků a map se zhruba 600 000 obrazů, které Manuscriptorium aktuálně zpřístupňuje," uvedl Winter.

"Kromě toho 344 knihovny připravily na Březen - měsíc internetu speciální slevy nebo bezplatný přístup k internetu, školení práce s internetem pro různé skupiny zájemců, jako jsou ženy v domácnosti, senioři, nezaměstnaní či třeba uživatelé se zdravotním postižením," dodal Winter.