Román vycházel v roce 1869 na pokračování v listu Le Moniteur universel a těžce nemocný Dumas, který o několik měsíců později zemřel, ho už nestačil dokončit. Několik chybějících řádků dopsal proto Schopp. Ve verzi, která se připravuje k vydání, bude tato pasáž vytištěna proloženě.

Devítisetstránková kniha tvoří součást trilogie, jejímiž prvními dvěma díly jsou romány Les Blancs et les Bleus (Bílí a modří) a Les Compagnons de Jéhu (Druhové Jehuovi). "Je to velký Dumas, ve stylu Monte Crista," řekl Schopp.

První kniha se odehrává za francouzské revoluce v letech 1791 až 1793, druhá přináší příběh tajné organizace mladých aristokratů, kteří chtějí v letech 1799 - 1800 restaurovat monarchii. Druhové Jehuovi jsou považováni za jeden z nejlepších pozdních Dumasových románů, jemuž nechybí žádný z typických atributů autorových knih. Je plný politických intrik i vášní. Dumasovi se dvěma postavami pomáhal jeho syn.

Na neznámé dílo autora Tří mušketýrů přišel Schopp ve francouzské Národní knihovně, když ověřoval jeden detail Dumasova života. První náznak existence románu objevil už v roce 1988. Korekturami textu, na němž byl patrný chvat, s jakým byl pro potřeby novin psán, pak strávil asi deset let. Korektury normálně před knižním vydáním dělal spisovatel se svými pomocníky, ale v tomto případě se to už nestalo.