Jak jinak by se v něm mohl projevit zároveň talent básnický, překladatelský, výtvarný, jak jinak by se mohli skrze něho (a u něj doma!) setkávat jiní, často povahami si vzdálení lidé. A pak Kunštát, z něhož se především díky němu stalo městečko básnické, symbol české poezie.

K připomenutí Kunderových pětaosmdesátin jsme pro vás vybrali báseň Ítel ots ítsět šen z nedávno vydaného 3. svazku jeho spisů.