Na druhou stranu mě trápil tím, že jsem mu musel říkat všechna sprostá slova, co jsem znal (moc jich nebylo), a za každé mi pak dal pětikorunu. Při prázdninových návštěvách hlavního města mě vodil k Pinkasům, ke Schnellům a ke Flekům a nabízel mi ďábelské smlouvy, že bude financovat moji výuku kouření (a až se to naučím, tak že budu aspoň vytahovat peníze z kapes rodičů a zruinuju je).

Projektoval tovární haly, z hlavy počítal kubíky betonu, s logaritmickým pravítkem porážel všechny majitele kalkulaček, ale jedno neuměl. Nikdy se nenaučil anglicky a moc mu ten handicap vadil. Jeho syn emigroval do Oregonu a on pak jako důchodce za ním směl jezdit.

Měsíc před odjezdem vždy skoupil všechny nové učebnice angličtiny, rozložil je po bytě, kontemploval - a ono nic. Po čase je přidal do polic k ostatním. Metoda, že čím víc učebnic budeš mít, tím spíš se jazyk naučíš, plody nepřinášela. Když na jaře roku 1989 zemřel a já jsem pak likvidoval jeho knihovnu, anglických učebnic byly dvě plné krabice od banánů.

Nevím, jak je na tom duše po životě s výukou cizích jazyků, jestli i po smrti je nutno umět anglicky, ale kdyby se strýc dožil dneška, možná by ta jeho metoda plody přinesla. Zůstala po něm alespoň zajímavá sbírka, které vévodila německá kniha z konce 19. století Der echte englische Trichter, d. i. die Kunst in acht Tagen englisch sprechen und schreiben zu erlernen (něco jako Pravý anglický trychtýř, čili Umění naučit se za osm dní anglicky mluvit a psát) a Česko-anglický tlumač pro Čechy americké se snadným mluvnickým návodem pro žáky i samouky (Chicago, 1907). Kdyby se byl dožil dneška, mohla se jeho sbírka rozrůst o Anglicky za 3 měsíce (1990), Anglicky snadno a rychle (1992), Anglicky za 30 dní (2003), Anglicky bez učitele (2004), Anglicky s malou čarodějnicí (2004), Anglicky se sebedůvěrou (2004), Anglicky bez (po)chyb (2004) či Anglicky: zn. "Ihned" (2005). A to jsem si vypsal z databáze Národní knihovny ČR jen několik titulů.

Jak se v nabídkách zkracuje délka výuky a zvětšuje se její intenzita a snadnost, zbývá už jen, aby někdo vrhl na trh knihu Anglicky teď hned, případně Angličtina je jen převlečená čeština. Ale ani to už by asi nemělo příliš velký nakladatelský efekt. Doba, kdy se brožurky Anglicky za 3 měsíce prodalo hodně nad 300 000 výtisků, se už opakovat nebude. Nastupuje výuka pomocí podprahových záznamů. To není od kontemplace zase tak daleko.

 www.slovnik.cz

Pod úplně jednoduchou adresou funguje Multilingual Dictionary - do/z angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a latiny můžete překládat česká slovíčka (ČJ/NJ zahrnuje cca 420 000 výrazů, ČJ/Lat "jen" 95 000).