Ladislav Klíma: Mea (Sebrané spisy I)

Vychází v pořadí druhý svazek Sebraných spisů Ladislava Klímy (1878-1928), jednoho z nejvýznamnějších českých filosofů. Kniha obsahuje celoživotní Klímův filosofický deník.

Editorka Erika Abrams jej po mnohaleté badatelské práci rekonstruovala ze stovek rukopisných fragmentů. Jde o vydání věrně zachycující Klímův jazyk se všemi jeho osobitostmi. Všechny pasáže deníku psané německy či latinsky jsou v poznámkách přeloženy do češtiny, kniha obsahuje též rozsáhlé poznámky věcné a bibliografické, které čtenářům umožňují sledovat celý Klímův život a tvorbu den po dni, měsíc po měsíci. Se stovkami stran Klímova textu se zde čeští čtenáři seznamují vůbec poprvé.

Torst, 912 str.,váz., 599 Kč

William Faulkner: Prapory v prachu

Široce pojatý příběh je zasazen do let 1918 - 1919. Právě skončila první světová válka, která v mnoha ohledech nenávratně změnila celý svět a nastalé změny doléhají se stále větší intenzitou i do městečka Jeffersonu ve státě Mississippi.

Vnímají to všichni, aristokratičtí statkáři, jejichž neomezenou vládu nad tímto krajem se po staletí nikdo neodvážil zpochybnit, prosperující příslušníci nově se rozmáhajícího středního stavu, bílí i černí nájemci půdy, jimž urputný zápas o obživu na pozemcích, které jim nepatří, přináší stále menší naději na zlepšení jejich údělu, i černošští sluhové a zaměstnanci, z nichž někteří ještě pamatují otrokářské časy a jejichž postavení se od těch dob příliš nezměnilo.

Mladá fronta, přeložil Miroslav Košťál, váz., 384 str.

Colin Falconer: Hedvábná stezka

Historický román zavádí čtenáře do válkou zmítané středověké Palestiny a tajemných stepí Střední Asie 13. století, kde se střetávají dva zcela odlišné a nesmiřitelné světy.

Nelítostní Tataři, před kterými se třásla nejen Evropa, ale i Dálný východ, jsou považováni za kruté divochy. Fanatismus víry a předsudky zdánlivě civilizovaných křesťanů však vedou k neméně barbarskému jednání a činům. Poutavě vylíčené životní osudy tatarské princezny a cesty dominikánského mnicha a templářského rytíře jsou ústředními tématy Hedvábné stezky, která se táhne napříč Asií, aby stejně jako ve starověku spojovala známé s neznámým.

BB art, 432 str., 199 Kč

John Kerrigan: Odplata

Další příběh z historie speciálních jednotek SAS se odehrává v Německu, v říjnu 1945. Válka skončila. SAS je rozpuštěna. Ale major Rory O'Sullivan rozhodl najít doktora Barsche, který ve Francii mučil a zabíjel zajaté muže z jeho jednotky. Pod záštitou samotného Churchilla, vyrážejí dva džípy někdejší SAS pátrat po hledaném muži. Proti nim však stojí silný protivník, tajná organizace SS Pavouk. Neonacisté nejsou jediní, kdo se snaží muže z SAS zastavit. John Kerrigan je jedním z pseudonymů známého autora válečných románů Charlese Whitinga.

Baronet, překlad Jan Lusk, 200 str., váz., 199 Kč

Francine Pascalová: Neohrožená

Sedmnáctiletá studentka Gaia má jméno bohyně a má také nadlidské schopnosti, i když o nich ví pouze ona - narodila se "bez genu strachu", takže nejenom že se ničeho nebojí, ale současně má i v normálních situacích tolik síly a zručnosti, jako jiní lidé mají jen ve stresových. Vzhledem k tomu, že žije v New Yorku ve čtvrti plné násilí, obě vlastnosti plně využívá. Tentokrát se rozhodne potrestat násilníka, který řádí v parku a ublížil její kamarádce.

BB art, 176 str., 159 Kč