Egon Bondy: Prvních deset let

"K odvodům mě odváděli policajti, protože jsem tam dobrovolně nešel, před komisí mě museli držet, abych neupadl, a nakonec jsem se jim podepsal jako geněral Suvorov," vybavuje si v memoárovém textu z let 1947-1957 básník, spisovatel, filosof a revolucionář dobu, která "byla ostrá jak šavle".

V autobiografickém textu z roku 1981 vzpomíná na Hrabala, Boudníka, Krejcarovou, Vodseďálka, ale i na rudý únor 1948, střet levicového idealismu s gottwaldovsko-stalinskou realitou, žebrání, pašování skla do Rakouska, samizdat, blázince nebo vypité "bazény piva." Nic nezamlčuje a neuhlazuje.

Bonusem jsou fotografie, dvě kapitoly z románu 2000 a úryvky z deníku z let 1949-1950.

Maťa, 121 stran plus foto příloha

Výstava Židovské tradice a zvyky Historie Židů v Čechách a na Moravě

Dvě putovní výstavy seznamující s židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na území Čech a Moravy vycházejí ze sbírek a stálých expozic Židovského muzea v Praze. Obě tvoří dvanáct panelů, které mohou být prezentovány společně nebo jednotlivě podle záměru a prostorových možností pořadatelů.

Každý panel výstavy Židovské tradice a zvyky je věnován jednomu tématu, například židovskému kalendáři, oslavě šabatu, biblických svátků, svátečních dnů.

Obsahuje vysvětlující text a vyobrazení kultových předmětů, rukopisů a památek od 13. do 20. století, najdeme zde i obrazy židovských naivistů Roberta Guttmanna a Roberta Ehrmanna. Výstava Historie Židů v Čechách a na Moravě se soustředí na jednotlivá historická období a poskytuje pohled na židovská sídliště, povolání, kulturu, školství, a také na antisemitismus a diskriminaci.

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea Praha, 17.3. - 30.6. 2003