Cabaret jen potvrdil oprávněnost důvěry, kterou divadlo s ředitelem Stanislavem Mošou na realizaci takového projektu získalo. Jitka Čvančarová, Markéta Sedláčková, Helena Dvořáková, Radka Coufalová dřou a v muzikálu pak na první pohled s nesmírnou lehkostí odvádějí, jen s odlišným naturelem, roli Sally. Totéž platí o Janě Musilové, Ivaně Vaňkové, Pavle Ptáčkové (slečna Fritzie Kost). Nejsou dnes nikde v Česku lepší muzikálové herečky!

Brno v euforii

Mohl bych totéž opakovat o Igoru Ondříčkovi, Stano Slovákovi, Jánu Jackuliakovi (Kabaretiér), Petru Gazdíkovi, Petru Štěpánovi (Clifford Bradshaw), o Viktoru Skálovi, Tomáši Sagherovi, Alanu Novotném (Ernst Ludwig) i o sboru Kit Kat Girls, v němž září jména Majerová, Tománková, Králová, Holišová, ,Ďurďová, Kyseĺová... A co ti "staří", bez kterých se skoro žádný muzikál neobejde?! Herfortová, Kolářová, Kolář, Janský!

Brno teď prožívá euforii. Získalo šest z osmi Thálií. Je brněnské Národní divadlo, kam všechna ocenění putovala, v takovém rozpuku, nebo je to náhoda, shoda okolností, či snad apel hlavního garanta - Českého Telecomu, že bude podporovat Thálie, ale žádá věnovat víc pozornosti práci regionálních scén (kéž by ta hůl dopadla i na kritiku).

Podpora operety

Pozor ale! Není náhodné, že letos "konečně" v kategorii hudebního divadla nezískal Thálii Županič z Karlína (Chicago) ani Moša z Brna (Zlatá Broadway), jediní dva opravdu profesionální představitelé muzikálu v Česku. Herecká asociace rozložení špičkových výkonů v této kategorii pojala průhledně spíš jako vyslovení podpory operetě.

Nenápadně, avšak průhledně se asociace připojila k těm, kteří z přirozené české škodolibosti nebo závistivosti dobré věci raději zapřou. Zahraničí naštěstí o českém muzikálu smýšlí jinak. Japonské úspěchy Karlína a evropské Brna nejsou smyšlené. A brněnský divák už dávno není hloupý.