Vyvolávací cena listiny byla tři miliony korun. Jde o zveřejnění rozsudku Blažeje řečeného Vlk ze Strážně v dědickém sporu scholára pražské univerzity Jana z Borotína proti Pechovi z Borotína.

Podle pořadatelů aukce je tento dokument důležitý jako pramen pro pochopení majetkových vztahů a majetkových sporů v tehdejší době.

Přináší informace o tehdejším právním provozu, když soudce, podnícen silným nátlakem obou stran sporu, při nedostatku písemných dokladů vykračuje za hranice zákonné teorie a vynáší rozsudek „na základě evangelia Ježíše Krista”. Písemnost je tak důležitá zejména tím, že skutečnosti jinak známé z pramenů právně-teoretických ukazuje v konkrétní rovině jejich praktického použití.

Notářský dokument z roku 1406 řeší tehdejší spor o dědictví.

Notářský dokument z roku 1406 řeší tehdejší spor o dědictví.

FOTO: Michaela Říhová, ČTK

„Pro Národní knihovnu má tento dokument velký význam. Dnes v našich fondech disponujeme traktáty a dokumenty, které popisují teoreticky právo a obsah procesů tehdejší doby, ale díky tomuto rukopisu vidíme, jak probíhalo praktikování práva v praxi,” sdělil ředitel Národní knihovny Martin Kocanda. Dokument knihovna představí ještě na pondělním briefingu.

Závěť vůdce stavovského povstání 

V aukci měla být původně s vyvolávací cenou čtyři miliony korun také závěť vůdce stavovského povstání Jáchyma Ondřeje Šlika z roku 1612. Později se ale zjistilo, že jde o listinu, kterou Jáchym Šlik z falknovské větve potvrzuje městu Jindřichovice jejich privilegia. Písemnost byla rovněž z roku 1612.

„Byli jsme svým způsobem uvedeni v omyl,” podotkl Rybář. Galerie proto včas oznámila změnu, listina se nakonec prodala zhruba za 1,8 milionu korun.

Dražil se také posudek Alberta Einsteina z roku 1912 na habilitační spis Julia Suchého na České vysoké škole technické v Praze. Nový majitel ho získal za 360 000 korun. Einstein se o Suchého práci vyslovil kladně, pomohl mu tak získat titul soukromého docenta.

Notářský dokument z roku 1406

Notářský dokument z roku 1406

FOTO: Michaela Říhová, ČTK

Vedle těchto tří písemností se dražily desítky výtvarných děl. V nabídce byly například obrazy Václava Brožíka, Františka Kupky, Luďka Marolda nebo Beneše Knüpfera.

Může se vám hodit na Firmy.cz: