Medaili jí předal velvyslanec ČR v Itálii Libor Sečka u příležitosti hostování pražského Národního divadla v Teatro di Roma, na němž měla Jitka Frantová velkou zásluhu. Převzala ji po úspěšném představení hry Alberta Bassettiho Prodavači duší, v němž ztělesnila postavu Ženy.

"Jsem poctěn, že mohu předat toto ocenění Jitce Frantové-Pelikánové, která je tak česká, že víc to ani nejde, a přitom hraje divadlo v italštině, protože se cítí adoptovanou Italkou," řekl.

"Chtěl bych vyjádřit úctu a uznání její aktivitě na jevišti různých divadel v Evropě i neúnavnému úsilí, které vynakládá na povýšení české kultury v cizině. Jitka je velmi výkonným činitelem v posílení přátelských vztahů mezi Českou republikou a Itálií," dodal.