Není to ale představení Divadla Sklep, další z řady legrácek, ale seriózní pokus zahrát Kafku jinak než jako smutného vizionáře existenciálních průserů lidstva, nejpopulárnějšího literáta odcizení. Vychází (nejen) ze svědectví, že Kafka chápal povídku Proměna jako veselou historku. Smál se při jejím předčítání a Řehoře Samsu považoval za pitomce, jemuž se stala ta blbá nehoda, že se proměnil v brouka.

Není to v interpretaci Kafky novinka, v různých podobách už se objevila leckde, ale v Kafkově rodné Praze se zatím moc neuchytila. Přitom když jsem se předloni tázal profesora Petera Demetze, rovněž pražského rodáka, jednoho z nejuznávanějších Kafkových znalců a propagátorů, jakému výkladu on dává přednost, zda interpretaci existenciální nebo ironické, tu druhou považoval za samozřejmou (rozhovor, který vyšel v Salonu č. 341 v listopadu 2003, byl však věnován jiným tématům a tak jej touto vzpomínkou jen doplňuji). Jiný zaznamenáníhodný pokus podnikl v českém divadle na začátku 90. let v Brně J. A. Pitínský ve scénické koláži Touha stát se indiánem, ten ale tehdy nad ironii ještě stavěl vlastní snovou poetiku, podobně jako později například v Sestře Úzkosti (Čep a Deml).

Piš, Kafka, piš: Lenka Vychodilová a Jan Slovák

FOTO:Miroslav Halada

Překvapení poskytuje inscenace Piš, Kafka, piš víc. Nemá režiséra (neboli režiséry jsou všichni čtyři), a přitom je inscenace soudržná, v tempu i prodlevách přirozená (jedinou zradou byl v Arše během prvního představení pro herce nezvykle velký prostor). Monika Načeva si několikrát zazpívá a do představení ty písničky zapadají stejně dobře jako dobově laděné kostýmy a rekvizity, Vávra a ještě víc Slovák jsou nečekaně živými Kafkovými reinkarnacemi... Sklepácká poetika zůstala, v kafkovské službě se však osamostatnila. Přestala být parodií, přitažlivým a dobře dělaným kabaretem, ale přece jen závislým na tom, z čeho si dělá srandu.

Čtyři autoři a herci hrají Kafku, jak mu rozumějí, vesele coby komedii, a ten mimořádný krok dělají sebevědomě a s nadhledem. Také proto neuvádějí hru v sídle Sklepa na Dobešce, kde by o diváky asi nouzi neměli, ale obava z nedorozumění byla rozhodující. Způsobili si tím ovšem problém, kde hrát. O další repríze uvažují v Arše až v květnu, předtím je jisté jen vystoupení v pardubické Devětadvacítce 1. dubna.

Načeva - Slovák - Vávra - Vychodilová: Piš, Kafka, piš

Premiéra 29. 6. 2004 v pražském Nosticově paláci v rámci festivalu

Kafka - Borges / Buenos Aires - Praha Kafka se smál