"Přijížděl do Prahy na premiéry svých her, především Pohled z mostu nebo Smrt obchodního cestujícího. Po roce 1968 nevynechal ani jednu důležitou schůzi v New Yorku svolanou na obranu české kultury," uvedl Lustig.

"Byl to geniální, upřímný a inspirující přítel českých umělců. Vzpomínám, jak nás v roce 1990 v New Yorku pozval s Josefem Škovoreckým a Pavlem Kohoutem na pivo a trval na tom, že ho platí, v čemž jsme mu nebránili. Miller se dožil vysokého věku, ale na člověka jeho kalibru to byl krátký čas. Zanechal po sobě výrazné svědectví o nesrovnalostech naší doby. Je-li možné prorokovat o něčím díle, že je nesmrtelné, je to dílo Arthura Millera," dodal Lustig.

Před jedenácti lety navštívil Miller Prahu, když spolu s dramatikem a spisovatelem Tomem Stoppardem a Günterem Grassem přijel na Světový kongres PEN klubu. Byl pozván i v roce 2001 na pražský Festival spisovatelů, ale kvůli nemoci se omluvil.