Za snímky televizní nominovala porota Iva Popka (Agentura Puzzle), Petera Beňu (I ve smrti sami), Vladimíra Holomka (Josef a Ly), Josefa Špeldu (Nekonečná neděle) a Tomáše Sysla (Zlatá brána).

Asociace předá také Uznání Jaroslava Kučery pro posluchače FAMU a ve spolupráci s občanským sdružením DILIA vyhlásí držitele pocty za dílo celoživotní.

Udělí též anticenu Prasklá čočka, která má poukázat na díla pokleslá.