PKO vystoupí se sólisty, kytaristou Lubomírem Brabcem a houslistou Leošem Čepickým, koncertním mistrem orchestru, jenž opět hraje bez dirigenta. Začne třemi díly již zmíněného benátského mistra: Koncertem D dur pro kytaru a orchestr, Koncertem pro housle a orchestr č. 2 Léto a Koncertem D moll pro housle, kytaru a smyčce. Večer ukončí dvě skladby Antonína Dvořáka: Serenáda pro smyčce E dur a Dva valčíky.

Koncert, jehož mediálním partnerem je Právo, začíná v 19.30 hod.

Může se vám hodit na službě Firmy.cz: