Soubor ukazuje, jak se rómská podoba stylu liší od tuzemské zdevalvované verze. Místo polek a valčíků přináší divoké mnohdy liché rytmy, hrané ve vysokém tempu. Zřetelný je v jeho hudbě stále ještě turecký vliv, i když tradiční hoboji podobnou zurnu s ječivým tónem vystřídaly evropské žesťové nástroje. Rumuni současně ukazují odlišnou podobu žánru, který zpopularizovaly srbsko-makedonské soubory a filmy Emira Kusturici. Jsou divočejší a syrovější, bližší kořenům.