Koncert byl i součástí evropského turné souborů, na kterém se vrací opět k dílu Johanna Sebastiana Bacha, k jeho kantátám. Čtyři z nich v Praze uvedené (Bděte, modlete se..., Pláč, nářek..., Ježíš spí..., Probuďte se...) i další psal skladatel pro Lipsko, kde působil, na texty současných básníků podle bible.

V Gardinerově podání mají intelektuální přísnost, přirozené hudební cítění, to vše spojené s dokonalostí všech působivých detailů. V interpretaci děl, v nichž Gardiner zdůrazňuje spíše všelidské prvky než náboženské motivy, vyzvedněme sóla sopranistky Mary Bevanové a afroamerického kontratenoristy Reginalda Mobleye.

V orchestru zaujaly dokonalými sóly vynikající houslistka Kati Debretzeniová a hobojistka Rachel Baldocková. Byl to hezký bachovský svátek a nadšení publika nebralo mezí.