Hlasovací lístky musí být řádně vyplněné zaslány do kanceláře auditorské firmy PricewaterhouseCoopers (PC) do 17:00 15. ledna 2005. Všechny lístky obdržené po tomto termínu budou neplatné. PC dohlíží na regulérnost hlasování. Každý lístek je opatřen číslem, aby se dostal tomu správnému členovi Akademie.

Nominace na nejprestižnější filmové ocenění na světě budou oznámeny 26. ledna v Samuel Goldwyn Theater v Los Angeles. Předávání výročních cen se pak uskuteční o měsíc později 27. února v Kodak Theatre. Diváci v České republice budou moci sledovat přímý přenos na placeném kanále HBO.