Nakladatelství Albatros ho nyní vydává v překladu Jitky Křesálkové a Evy Ruxové Od roku 2002, kdy se román dostal mezi čtenáře, se ho prodalo 275 tisíc výtisků. Smlouvy jsou uzavřeny ve 43 zemích, vyjde v 18 jazycích, čeština je osmým.

Dobrodružný děj plný historických postav žijících na papežském dvoře, na dvorech králů a císařů v Paříži, Vídni nebo Londýně začíná v malém hostinci v Římě, kde je ráno nalezena mrtvola. Zemřel muž na mor, nebo byl zavražděn? Nikdo tehdy netušil, že většina hostů ubytovaných v hostinských pokojích cestuje inkognito.

Do vyšetřování se vloží jeden z hostů abbé Melani. Nikoho nenapadne, že je tento muž nejdůležitějším agentem francouzského krále Ludvíka XIV. A zatímco mezi králem Slunce a jeho manželkou Marií Terezií pulsuje spor o obléhání Vídně, rozbíhá se jinde závod o secretum pestis, bacil moru, a jeho protilátku, secretum vitae. Vítěz dostihů nejspíš rozhodne obléhání Vídně...

Román odhaluje historické skandály

Imprimatur je první knihou zamýšlené sedmidílné série. V Itálii způsobil  takový skandál, že nakladatel Mondadori odstoupil od smlouvy na druhý díl Secretum. Autoři totiž v prvním díle na faktech doložili, že Vilém Oranžský získal lukrativní půjčku právě od papeže Inocence XI. na boj s francouzským králem. Jenomže se přeplavil přes kanál La Manche a navždy přivedl Anglii do lůna protestantismu. Za peníze katolického zástupce Kristova na zemi. Secretum odhaluje nové historické skutečnosti, Tentokrát o závěti španělského krále Karla II.

Rita Monaldiová vystudovala klasickou filologii a pracovala v tiskovém oddělení italské Poslanecké sněmovny. Zabývá se dějinami náboženství. Francesco Sorti je zase muzikolog a věnuje se barokní hudbě. Pracoval jako produkční kulturních programů pro Rádio Vatikán a RAI. Oba žijí a pracují ve Vídni. Psaní předcházelo desetileté studium vatikánských a dalších archívů.

Rita Monaldiová & Francesco Sorti: Imprimatur
Jitka Křesálková, Eva Ruxová, 692 stran