Obraz venkovské slavnosti označila aukční síň Sotheby's za nejdokonalejší práci umělce, které zatím zůstalo v soukromých rukách. Totožnost nového majitele síň nezveřejnila.

Malíř byl jednám ze synů proslulejšího Pietra Bruegela staršího (oba si příjmení psali jinak). Zatímco jeho bratr byl světoběžník, který se dostal na dvůr císaře Rudolfa II., on prožil život běžného cechovního malíře.

Oběma synům Pietra Bruegela byla před sedmi lety věnována velká retrospektiva, což podstatně zvedlo ceny jejich obrazů na aukčním trhu. Do té doby byli považování za pouhé umělecké následovníky svého otce.