Gigantický atlet architektů Series, Series a Maitre de Vallon byl instalován v pařížském pavilonu Arsenal.

Foto REUTERS/HO

Futuristická věž architektů Pages, Le Thierry d'Ennequi, Bardsley a Blassel se tyčí nad pařížským pavilonem Arsenal.

Foto REUTERS/HO