Přemyslovská epopej je rozdělena do čtyř částí – Velký král (Přemysl I. Otakar), Jednooký král (Václav I.), Král rytíř (Přemysl II. Otakar) a Král básník (Václav II. a Václav III.).

V pestré fresce se autor pokusil postihnout životní osudy panovníků, ale také všech významných Přemyslovců a Přemysloven, kteří v té době zasahovali do dějin této země, a samozřejmě také jejich manželů či manželek a blízkých příbuzných.

Přemyslovská epopej vychází v jedné knize.

Přemyslovská epopej vychází v jedné knize.

FOTO: archív nakladatelství Moba

Vlastimil Vondruška o knize řekl: „Pět tisíc let lidských dějin, které se dají doložit písemnými prameny, umožňuje zobecnit základní principy lidského vývoje. Nikdy v dějinách nebyl úspěšný ten národ, jehož obyvatelé by nebyli vlastenci, jehož obyvatelé by nechránili svůj životní styl, jehož obyvatelé by nevěřili ve stejné ideje. Dějiny vždycky psali vítězové, tedy ti, kteří se uměli prosadit, kteří byli ochotní za svou pravdu bojovat a umírat. Tak, jak to uměli poslední Přemyslovci a jak to uměla spousta dalších velikých Čechů.“