Knihovna cenu dostala za to, že se jí do zrekonstruovaných prostor daří lákat nové čtenáře, poskytuje odborné služby okolním knihovnám a mimořádná je podle poroty její spolupráce s mnoha obecními spolky, která také přivádí do knihovny nové uživatele.

V kategorii informační počin si titul Knihovna roku 2017 z Prahy odvážejí zástupci Krajské vědecké knihovny v Liberci za dlouholetý úspěšný projekt Děti čtou nevidomým dětem. Projekt podporuje čtenářství u dětí základních škol a jejich výchovu k solidaritě. Obě ceny jsou spojeny s odměnou 70 000 korun.

Součástí předávání cen bylo též ocenění Městská knihovna roku 2017, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Zvítězila knihovna ve Slavičíně na Zlínsku. Také tato instituce spatřuje kromě klasického půjčování knih svůj význam v tom, že nabízí zázemí pro více než deset místních spolků, a je tak společenským centrem. V obci s 6535 obyvateli mají v knihovně přes 40 000 knih.

Ocenění Knihovna roku se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. V kategorii základní knihovna ministr udělil ještě diplomy. Dostaly je Městská knihovna Zruč nad Sázavou ze Středočeského kraje, která podle pořadatelů poskytuje nadstandardní služby žákům a zejména studentům středních škol, a Obecní knihovna Velká Hleďsebe z Karlovarského kraje, jež je také důležitým komunitním centrem a mimořádná je intenzita a kvalita práce knihovny se seniory a také s dobrovolníky. Ve druhé kategorii zvláštní ocenění a diplom dostala Městská knihovna Sedlčany.