Angelus František Jeřábek: Klášterní kuchařka

aneb Oroduj za nás, domácí kuchař

430 receptů sepsaných kuchařem kláštera minoritů v Českém Krumlově pro Marii Kalužovou z fary ve Štěpánkovicích u Opavy, dohotoven 28. července 1953. Věru že elitní kuchařka pro náročné, psána stručně, slovy zbytečně nepentlenými, a přece jako by vůně až ke čtenářovu chřípí ze stránek stoupala: Vyndej a 2 vidličkami trhni a omasti. K čemu kdo chce podej horké na stůl. Znamenité. (závěr receptu na krupičné knedlíky)

Libri/Karmelitánské nakladatelství

z překladů:

Peter Burke: Francouzská revoluce v dějepisectví

Škola Annales (1929-1989)

Podle mého soudu spočívá největší přínos skupiny Annales v průběhu všech tří generací v tom, že zpřístupnila obrovské oblasti historickému bádání. Skupina rozšířila historikovo teritorium o neobvyklé sféry lidského chování a o sociální skupiny, které tradiční historikové dříve ignorovali. Toto rozšíření domény historického bádání souvisí s objevováním nových pramenů a s rozvojem nových metod k jejich zpracování. Je rovněž spjato se spoluprací s jinými obory, které se zabývají studiem člověka, od zeměpisu k lingvistice a od ekonomie k psychologii. Tato interdisciplinární spolupráce probíhá již více než šedesát let, což nemá v dějinách společenských věd obdoby.

Tak hodnotí v závěru své krátké, ale hutné knihy britský historik (zabývá se mj. moderní francouzskou historiografií) práci svých francouzských kolegů (např. Georges Duby, Jacques Le Goff, Marc Bloch). Text je doplněn seznamem literatury, rejstříkem a krátkým glosářem.

Přeložil Pavel Kovář. Nakladatelství Lidové noviny