Osou kabaretního večera je vystoupení Ivo Šmoldase stylizované jako vědecká přednáška o živočišném druhu zvaném politik. U řečnického pultu pod pódiem Šmoldas suše věcným přednáškovým tónem referuje o zvycích tvora parazitujícího na druhu homo sapiens.

Text má precizně vystavěný jak po obsahové, tak stylistické stránce. Šmoldas je mistrem obratně vykroužených slovních spojení, pohrávajících si s víceznačností češtiny, dovádí je do absurdních významových souvislostí, jimiž baví diváky, pokud stačí jeho slovní ekvilibristiku sledovat. Místy ale jeho vášeň pro vybroušenost formy jen tak tak že nepřekryje smysl sdělení. Jeho přednáška je však jednoznačně největším zážitkem kabaretního večera.

Na jevišti se mezitím odehrávají krátké scénky ze života bratra politika, jímž je zeman Žižka (Leoš Peteráč), s jeho mluvčím Janem Husem (Jan Julínek) a lobbistou Ing. Andrejem Bocianem (Radek Jiříček). S přednáškou jsou propojené jen uzlovými body, jako jsou volby, setkání s lidem, společenské akce apod. Úroveň scének bohužel zdaleka nekoresponduje se Šmoldasovou formální i myšlenkovou vytříbeností.

Propojení postav s jejich vzory je prvoplánové, s odkazy na historické kryptogramy se nijak zvlášť nepracuje. Zeman Žižka je vylíčen jako opilecký, politický i společenský primitiv, hříčka v rukou svých společníků, což rozhodně skutečnému obrazu neodpovídá. O dost lépe vychází babišovský Bocian.

Do skutečného satirického politického kabaretu ale má Republika značně daleko. Omezuje se jen na více či méně vtipné narážky na známé kauzy, celé dění se nese v estrádním duchu mířícím hlavně na bránice diváků. A je jedno, jestli jde o parodii politiky, manipulace médií, módních životních trendů anebo jiných témat. Tvůrci chtějí zjevně obsáhnout co nejvíc, čímž ale politickou satiru rozmělňují do neškodné zábavné parodie. Většina publika se bavila. Na dvě a půl hodiny trvající představení je to nicméně trochu málo.

Celkové hodnocení: 60 %