Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, pracoval jako redaktor, v letech 1993-2000 byl šéfredaktorem literárního časopisu Tvar, letos začal vydávat českou beletrii ve vlastním nakladatelství Lubor Kasal.

Jeho šestá básnická sbírka zavádí čtenáře do fantaskního světa tajemného - bláznova domu. Oním "bláznem" je zřejmě samotný básník a "domem" jeho vnitřní svět, svět jeho imaginace, fantazie, jeho podvědomí a sny. V jednadvaceti číslovaných obrazech projdeme různými předpokoji, pokoji, narozením i smrtí a na závěr opět z domu vyjdeme, vrátíme se na začátek s věčnou otázkou: Kde domov můj? Kde domov...

Kasalova sbírka je kompaktním souborem krutých, bolestných, děsivých básní. Krutých ve smyslu dobývání se podstaty, bolestných odkrýváním a nevyhýbáním se strachu ze smrti a umírání, děsivých vyjevováním démonických obrazů ošklivosti, často ve zcela bizarních, chtělo by se říct až surreálných souvislostech (Děvčátko mrtvé maso rozkrájí / a potom ho klohní / ... / a špejlí píchne do očí / zda se už sklivcem spekla / ... / Podává se bábovka a káva). Sbírka cenná osobním nasazením autora, jeho odvahou otevírat brány pekla, jež se nachází v každém z nás.