Pod názvem Král nebes se zaměřil na velká moteta, jež Lalande skládal pro Královskou kapli ve Versailles ve službách Ludvíka XIV. V podání čtveřice mezinárodních sólistů, sboru Centra pro barokní hudbu ve Versailles Les Pages et les Chantres a orchestru Collegium Marianum zazněla tři moteta střídající sólové árie se sborovými částmi, orchestr Collegium Marianum přednesl Grande Pièce royale ze Symfonie ke královským večeřím.

Lalandova moteta odkryla posluchačům hudební kvality duchovních kompozic navazujících na odkaz francouzských skladatelů a předznamenávajících monumentální Bachova a Händelova oratoria. Vynikající výkon podal jak sbor v komorním obsazení dospělých a dětských hlasů, tak sólisté Chantal Santon-Jeffery, Reinoud Van Michelen, François Joron a Lisandro Abadie, jejichž čistě, barevně a rovně znějící hlasy k sobě dokonale ladily. Pod taktovkou Oliviera Schneebeliho vynikly výrazové jemnosti a kontrasty jednotlivých částí a dokonale sladěný a plný zvuk komorního sboru i orchestru.

Večer korunovalo provedení moteta De profundis, z něhož ještě zazněla jako přídavek část Requiem aeternam. Koncert byl slibným otevřením festivalu, který pokračuje 17. července Duelem da gamba, v němž belgický ansámbl Hathor Consort připomene dva barokní virtuosy na tento královský nástroj.