Benin byl tehdy proslulý výjimečnou sochařskou tvorbou. Nádherné plastiky odlité z bronzu Angličané odvezli jako válečnou kořist. Výstava sleduje prodej těchto skvostů do západoevropských uměleckých sbírek, kde pak ovlivnily mnohé avantgardní umělce – představitele expresionismu, fauvismu a později i kubismu.

Na brněnské výstavě jsou představeny beninské bronzy, které se nachází v českých a moravských sbírkách. Součástí je i jeden unikát. Jde o plastiku lékaře léčitele ze sbírek Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea, která patří mezi sochy, jež krátce po dobytí Beninu britskou výpravou popsali a klasifikovali jako autentická díla tradiční beninské kultury britský archeolog Augustus Pitt Rivers a německý antropolog Felix von Luschan.

Do sbírek muzea v Brně beninskou plastiku získal ve 20. letech 20. století etnograf František Pospíšil, kdy kdysi působil jako kurátor Etnografického oddělení Moravského zemského muzea.

K výstavě, připravené Petrem Kostrhunem a Barborou Půtovou, vychází i kniha Království Benin: bronzy zkropené krví, kde je poprvé i kompletní soupis a odborné zhodnocení beninských bronzů v českých a moravských sbírkách.