Je autorem devíti sbírek (zatím poslední Jízdenka z Hradce na Hradec byla společným vyznáním rodnému kraji s bratry Jiljím a Liborem - Weles, 2003), zastoupen v řadě sborníků a almanachů, v roce 2003 byl za knížku veršů Bubnování na sudy oceněn cenou Magnesia Litera za poezii a Cenou Nadace Českého literárního fondu. Právě vydaný Rodný hrob je sbírkou intimně laděných veršů z let 1998-2004.

Obsahuje básně reflektující osobní zážitky a tragédie, až mystické vzpomínky na dětství, na syna a otce (Synáčku-tatínku / v úmrtním děložním lůžku!), či básně dedikované blízkým osobám a básníkům. Ústředním motivem je ale smrt a narození, rodný hrob a lůno matky, jež básníkovi splývají ve věčný obraz nicoty (Usínám svinut jak v lůně / - a procitám na zádech natažený...). Přes silně existenciální rozměr sbírky je největší její kvalitou autorova práce s jazykem, který ve Slívových verších získává dávnou "pramennou" sílu živočišných vášní a emocí.

Vít Slíva: Rodný hrob

Host 2004

92 stran. Doporučená cena 119 Kč