U jeho postele truchlí vdova Eliška Pomořanská se svými syny: desetiletým Zikmundem a osmiletým Janem. K nevlastním bratrům a maceše se připojuje i nejstarší Karlův syn, sedmnáctiletý Václav IV. Jak si nezkušený mladík dokáže poradit se správou ohromného impéria, které vybudoval jeho otec, a prosadit nároky své i svých mladších sourozenců?

Zkušená autorka Ludmila Vaňková na dalších čtyřech stech stranách rozehrává dramatický příběh třetí generace Lucemburků - bratrů Václava, Zikmunda a Jana. Čtenáře udiví svými hlubokými historickými znalosti. Bravurně popisuje vztahy v lucemburské dynastii, v českých zemích i na předních evropských dvorech. Jde vidět, že absolvovala velmi pečlivé studium historických pramenů. Aby však děj románu nebyl příliš zatížen popisem faktografických událostí a čtenář přesto pochopil souvislosti, umístil nakladatel Šulc-Švarc do jednotlivých kapitol samostatné boxy psané kurzivou, kde autorka vysvětluje klíčové milníky 14. století.

Diplomatická hra

Vraťme se ale k samotnému ději. Mladý Václav IV. převzal od svého otce říši i s doutnající sopkou, která ji může zničit – papežským schizmatem. Křesťanský svět stojí před nejvážnější krizi od dob svého vzniku – místo jednoho papeže má hned dva. Všichni evropští monarchové čelí zásadnímu dilematu a to, kterého papeže je taktičtější podpořit. Vždyť špatné rozhodnutí může následně destabilizovat také jejich pozici.

Papežské schizma by byl problém i pro tak obratného diplomata, jakým byl Karel IV. I když rádcové tlačí Václava IV., aby také on rozehrál diplomatickou hru, která by vyvrcholila jeho korunovací na říšského císaře, pohledný mladík před politikou utíká na lovy, hostiny a do nevěstinců a opíjí se do němoty.

Mezitím dospívá Václavův mladší bratr Zikmund. Na rozdíl od Václava, kterému všechna moc a sláva spadla do klína, on si svůj titul uherského krále musel tvrdě vybojovat. A zatímco pozoruje svého neschopného staršího sourozence, který se pomalu stává agresivním alkoholikem, rodí se mu v hlavě smělý plán: jak zařídit, aby se dědicem lucemburského odkazu stal on sám! Skvělým tréninkem se ukáže válka s Turkem, která vyvrcholí bitvou s osmanským sultánem u Nikopole. Díky zkušenostem, které zde získá, má Zikmund šanci stát se ze všech mladých Lucemburků tím nejschopnějším.

Román je kvalitním a poutavým obrazem 14. století. Jediným minusem je snad přílišná snaha autorky hned na začátku uvést čtenáře do děje a přiblížit mu dění na pražském dvoře i vysvětlit složité rodinné vztahy v lucemburské dynastii. Detailní popis vazeb a intrik ovšem významně zpomaluje děj. Kdo se ale dostane za stou stránku, bude odměněn. Pak už autorka líčí barvité osudy tří bratří, z nichž jeden zaplatí svým vlastním životem.

Historická sága Rozděl a panuj uzavírá novou řadu lucemburských románů Ludmily Vaňkové. Po Janu Lucemburském (Království na prodej, Roky před úsvitem) a Karlu IV. (Cval rytířských koní, Orel a lev, Pán světa) následuje šestá kniha Rozděl a panuj, věnovaná třetí generaci mladých Lucemburků (1378-1396).

Celkové hodnocení: 80 %

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: