Počáteční umělecké pokusy s linoleem jako materiálem pro grafiky se datují do roku 1905. Jako první ji proslavili členové avantgardní skupiny Die Brücke, u nás ji do světa umění uvedli Vojtěch Preissig a Josef Čapek. Výstava v Mánesu je tak vlastně poctou k stoletému jubileu tisku z lina, který patří mezi nejmodernější v rámci klasických grafických technik.

"Lino umožňuje široké spektrum výrazových možností, expresivní gesto i hladký tisk velkých barevných ploch, takže může být paralelou nejrůznějších malířských stylů od fotorealismu až po abstrakci," říká kurátor přehlídky Marcel Fišer, jenž je ředitelem Galerie Klatovy/Klenová.

Tato instituce se systematicky věnuje grafice vzniklé tiskem z linolea: pořádá mezinárodní sympozia a buduje velkou kolekci. Součástí soutěžní výstavy v Mánesu je i výběr ze sbírek galerie, která je jednou z nejaktivnějších kulturních institucí v jihozápadních Čechách.

Linoryt je vděčná grafická technika

Trienále je soutěžní. Hlavní cenu pražského trienále získal dvaačtyřicetiletý Němec Bodo Korsig, první cena byla mezinárodní porotou udělena českému umělci Vojtěchu Kováříkovi.

Z dosavadních trienále je toto nejvelkoryseji pojato. V katalogu, který vydalo pražské nakladatelství Arbor vitae, jsou česky i anglicky uveřejněny výpovědi všech vystavujících na téma techniky lino, takže jde o zcela ojedinělou mezinárodní antologii.

Domácí klasik této techniky Michal Cihlář uvedl: "Linoryt je výjimečná technika, která nedovoluje udělat špatnou grafiku." Expozice v Mánesu mu dává symbolicky za pravdu - je bohatým zdrojem nejrůznějších výtvarných nápadů.

V ČMVU vystavují laureáti III. ročníku 2001, který byl věnován experimentálním technikám. Shodou okolností všech šest vystavujících jsou ženy, které různým způsobem kombinují grafiku s fotografií, s performancí nebo s moderními technologiemi - promítanými obrazci či jen barevným světlem.

Nejživelnější autorkou je tu Maria Bonomi z Brazílie, která pro Prahu připravila i ojedinělou akci: svoje grafiky na deskách z umělé hmoty rozházela po centru Prahy s tím, že každý nálezce si je může odnést domů.