Vystudovala scénografii na střední průmyslové škole v Praze a katedru nonverbálního a komediálního herectví na HAMU pod vedením Ctibora Turby.

V době prvního otevření divadla Alfred ve dvoře hrála v představeních Příběh vojáka a Pohyblivý kabinet. Podílela se na několika představeních nezávislé divadelní skupiny Skrytá tvůrčí jednotka (Život Fanty Zije, Prostřeno k prasknutí). V loňském roce spolupracovala na dvoudílném divadelním projektu se sociálním zaměřením BRAVO KOSMOS.

Nové představení Apnie, jež navazuje na projekt Bez názvu, je koncipované pro pět tanečníků. Podle autorčiných slov je založeno "na pohybu a kontrastech mezi reálným chováním, reálným pohybem a pohybem posunutým jinam, stylizovaným, ořezaným od dennodenních zbytečností". Ve zdánlivě nesouvislých obrazech se s tanečníky dostaneme na různá místa a prostředí, například na autobusovou zastávku nebo na koncert. Do situací se navíc prolínají obrazy, které jsou jakoby z jiného světa a vytvářejí nový pohled na realitu.

Účinkují Lea Čapková, Zuzana Sýkorová, Ondřej Lipovský, Vojta Švejda, Howie Lotker.