Ponechána náhodě nebyla ani péče o výslednou podobu unikátní sbírky. Typografie anglického překladu je totiž naprosto totožná s původním pojetím Karla Teigeho.

To na tvůrce kladlo nemalé nároky, protože polygrafické podmínky se po osmi desítkách let výrazně proměnily, připomněl nakladatel.

Na trh se podle nakladatele Jiřího Tomáše dostane pouze omezený počet 250 výtisků sbírky.

Hravý poetismus

První vydání díla v roce 1925 předznamenalo novou etapu básnické tvorby, v níž se na uměleckém zpracování podílel zásadní měrou i typografický úpravce.

Poetismus, k němuž se sbírka Na vlnách TSF řadí, je charakteristický svou hravostí, poetizací všedních věcí i lyrickou anekdotou.

Seifert, tehdy čtyřiadvacetiletý, se stal v Československu koncem 20. a počátkem 30. let čelním představitelem tohoto básnického proudu. Dvacet let od udělení ceny Seifertovi uplyne přesně 11. října.