Kniha Zorný úhel filosofa tuto jeho pověst nevyvrací. Editorka Marie Skýbová do ní zařadila články ze čtyř oblastí jeho zápolení s morální lhostejností - z filozofie, teologie, ekologie a politologie.

 Ani v jedné Kohák nepředkládá dogmata k odsouhlasení: zamýšlí se nad problémy lidského konání v různých oblastech, a co je na knize sympatické, vyzývá čtenáře, aby přemýšlel s ním. Nemluví s ním od katedry, ale z očí do očí. Výsledkem je svazek, který by se dal označit jako "Kohák do kapsy", ač je rozměrem spíš do aktovky.

Nakladatelství se však svým výběrem čtenářům nepodbízí. Mezi texty zařadilo i odborně náročné věci, jako je Kohákův výklad fenomenologie z perspektivy praktického rozumu Srdce rozumné, či jeho filozofický rozbor ochranářství Fenomenologie a ekologie.

Život "bez myšlenky" je bezcenný

Většina vybraných textů přesto oslovuje širší vzdělanou obec a nakladatelství čtenáři ještě napomáhá výborným "analytickým rejstříkem" po vzoru našich dědů: stručným souhrnem všech kapitol na konci knihy.

Zorný úhel filozofa je kniha filozofická v nejlepším slova smyslu, kniha zamyšlení nad smyslem našeho lidského, národního i osobního žití a bytí. Je to kniha pro každého, kdo sdílí Kohákovo sokratické krédo, že život bezmyšlenkovité samozřejmosti nestojí za to, aby byl žit.

Erazim Kohák, Zorným úhlem filosofa. Uspořádala Marie Skýbová.

Nakladatelství Ježek, Praha 2004.