Vyplývá to z aktuální výroční zprávy české pobočky Mezinárodní federace fonografického průmyslu IFPI.

Za období roku 2015 utržily firmy, sdružené v české IFPI, z prodeje fyzických nosičů a digitálních nahrávek 295 miliónů korun.

Stejně jako předloni se i v loňském roce nahrávky zahraničních interpretů prodávaly lépe než domácí. Česká hudba si však polepšila o jeden procentní bod na 43 procent, čímž otočila trend svého pádu za posledních několik let.

Příjmy z prodeje fyzických nosičů činí více než 177 miliónů Kč. Trh fyzických nosičů poklesl jen o jedno procento. Do těchto čísel jsou zahrnuty i příjmy od firem, které nejsou členskými v IFPI, ale mají s některou z nich smlouvu o distribuci. Také musí být součástí oficiálních statistik IFPI i z důvodů snahy o co nejpřesnější popis situace na trhu.