K dramatům Shakespeara tak mají přístup čtenáři z celého světa. Jednotlivé hry mohou porovnávat s pozdějšími vydáními. Například tragédie Othello je k dispozici ve vydáních z roku 1622 a 1630. Uživatel si v rolovacím menu vybere příslušný rok vydání, v protilehlé části menu pak jiný, který chce porovnat.

Ve stejném okně prohlížeče se před zraky čtenáře zobrazí dvě stránky digitalizovaného tisku. Uživatel má k dispozici ovládání pro listování a pro zvětšení s tím, že se mu okna obou porovnávaných výtisků otevřou vždy na polovinu obrazovky, tzn. i ve zvětšeném provedení, které umožňuje pohodlné čtení textů. Oba výtisky jsou vedle sebe, což usnadňuje jejich porovnávání.

.: ANKETA
Využijete zveřejnění Shakespearových her na internetu?
Hlasujte v anketě na konci článku.

Digitalizuje se i v ČR

V České republice se vzácné tisky digitalizují v rámci projektu digitálního zpřístupnění vzácných knihovních fondů především historických (MMSB). Definuje ho program Ministerstva kultury ČR VISK6, který se soustřeďuje na financování digitalizace. Digitalizované tisky však nejsou zatím na internetu volně přístupné.

"Digitalizace probíhá na speciálních skenerech, které jsou uzpůsobeny pro práci se vzácnými rukopisy a tisky," sdělila Novinkám Zuzana Kopencová z Městské knihovny v Praze. Takovým způsobem byla podle ní již digitalizována Pražská bible a další prvotisky.

.: Digitalizovaná podoba Pražské bible na stránkách Memoria. Více fotografií ve fotogalerii.

Uživatelé internetu si mohou v knihovnách prohlédnout téměř 1200 rukopisů a tisků (přes 500 000 stránek) ve výborné kvalitě. Mimo knihovny zpřístupňují stránky Memoria náhledy obrazů.

Významný evropský projekt

Základním prostředkem pro zpřístupnění popisných dat o rukopisech a tiscích v databázi je systém Tornado, který vyvinula berounská společnost AiP. Tornado je jádrem on-line katalogu popisů dokumentů. Stejný nástroj je použit například pro Českou národní bibliografii.

Jeho vyhledávací nástroje byly pro Memoria upraveny tak, aby zohledňovaly specifika oboru, čímž umožňují maximální efektivitu při vyhledávání. "Memoria patří svým rozsahem k nejvýznamnějším evropským projektům tohoto druhu," informoval Novinky ředitel společnosti AiP.