Lumír Mikulka: Tramp v komunismu

Příběh o tom, proč někteří lidé nemohou mít nikdy rádi komunisty a proč na tom nelze nic změnit. Po časopisecky publikovaném románu Na kytaru s Yvetou (1996) je druhá větší próza letošního čtyřicátníka zralou, vyhraněnou knížkou. V podobě vypravěče se v ní Mikulka stylizoval do generačního vrstevníka, pro něhož 70. a 80. léta minulého století znamenala poznání, že komunisté jsou zlí lidé - způsobili sebevraždu jeho staršího kamaráda, osamělého trampa Hobblefranka, a jemu samotnému trauma, že tomu nedokázal zabránit. Kniha smutná až pochmurná, jen nepatrně odlehčená náznaky ironie připomínajícími styl Patrika Ouředníka.

Vydává Petrov

Jaromír Zemina: Z cest a cestiček

Prozaické črty, deníkové záznamy, vzpomínky, eseje - je jedno, jak nazveme Zeminovy zážitky a prožitky z pobytů v Paříži, Benátkách, Boloni, na Jadranu či Rujaně (1977-2002). Historik a teoretik umění rehabilituje žánr cestopisu; osobitým stylem je schopen díky viděnému otevřít cestu k tomu skrytému. A nemusí k tomu nutně potřebovat písmo - knihu provázejí jeho fotografie, dokonce v jednom případě (Japonsko beze slov) nabízí čtenářům místo textu pouze "obrázky" (a v žádném případě nejde o amatérské snímky z dovolené).

Například: Jít podle moře je vskutku svátek a slavnost pro všechny smysly, a ty tedy jdeš dál a dál, jako by tě unášel lomoz toho věčně proměnlivého převalování vodních spoust pod křikem racků, jdeš plný toho lomozu a svěžího syrového pachu slané vody, chaluh a ryb, díváš se a čím dál přesněji v i d í š, a celou svou bytostí se noříš do světa, v němž všechno se vším souvisí a spojuje se a navzájem se přizpůsobuje a připodobňuje, nikdy však nedospěje k naprosté stejnosti - kde nejsou stejné ani dva nejkulatější oblázky, a kde proto i nejmenší jedinec zasluhuje tvé pozornosti (Rujana, 1986).

Vydává Torst

Paul Johnson: Napoleon

Ani břitký britský historik neodolal postavě, která svým způsobem ovlivňuje dějiny Evropy dodnes. V řadě českých překladů Johnsonových knih je to od Dějin 20. stoletíIntelektuálů konečně zase opravdu výjimečná četba - ani ne tak novými fakty jako spíše pojetím a způsobem podání, strhujícím vyprávěním svištícím od úvodu k poslední tečce jako TGV z Marseille do Paříže. A nedá nám neocitovat závěr: ...velikost člověka ve všech svých podobách, úspěchy vojenské či administrativní či triumfy při budování národů a říší, to vše není ničím (a vskutku, následky bývají velmi zhoubné), postrádají-li velikáni prosté a pokorné srdce.

Vydává Barrister Principal, přeložil Tomáš Suchomel