Na Gratulačním koncertě vystoupili někteří z těch, jež Tuček během své dlouholeté pedagogické práce připravil pro operní kariéru. A jejich koncertní vystoupení dokazovalo, že je vychoval velice dobře, a to nejen po pěvecké stránce, ale jako komplexní, hudebně i lidsky bohaté a vyspělé osobnosti. I na malé ploše jednotlivých písní či árii prokázali všichni nejen své hlasové kvality, ale i přirozenou muzikalitu, pěveckou inteligenci a schopnost živého jevištního projevu. Ke svému profesorovi sedícímu v první řadě se pak obraceli všichni s velkou láskou a vděčností.

Svým zpěvem i slovem přišli René Tučka pozdravit jeho žáci a sólisté Opery Národního divadla Alžběta Poláčková, Martin Bárta, Richard Haan, Miloš Horák, Josef Moravec, dále pak Pavel Vančura, Anna Klamo, Eliška Weisová, Luisa Albrechtová, Iva Ryzová, Jozef Brindzák, Juraj Nociar a Petr Sejpal. Na klavír všechny pěvce s obdivuhodnou brilancí doprovodila Katarína Bachmannová a koncert příjemně moderoval Alexandr Komarnický. Svého milého kolegu přišel jako vzácný a nečekaný host na závěr pozdravit zpěvem i operní tenorista Štefan Margita.

René Tuček se svými žáky, kteří mu přišli popřát k jubileu zpěvem.

René Tuček se svými žáky, kteří mu přišli popřát k jubileu zpěvem.

FOTO: Veronika Šimková, ČTK

V závěru hojně navštíveného koncertu, jemuž vládla velmi srdečná atmosféra, byla za přítomnosti všech účinkujících pokřtěna jubilantova kniha vzpomínek s názvem René Tuček: Sex v hlase, do které svými názory na fenomén hlasového charismatu přispěli Jiří Suchý, Karel Gott, Libor Pešek, Václav Hybš, Štefan Margita, Radim Uzel, Jan Cimický, Pavel Soukup a mnozí další a kterou k jubileu vydalo Vydavatelství Empresa Media.