Přestože název knihy obsahuje literárně klišovité slovo láska, romantickému příběhu je dílo dalece vzdáleno. Prowseová se ve svém knižním dramatu rozhodla tematizovat domácí násilí. Nikoli však rozebírat vlákno po vláknu jeho složitosti, příčiny, průběhy a následky.

Pracuje s ním v jeho nejhrubější podobě. Nemíní se nimrat v prokřehlosti týrané ženské duše, nepopisuje její pomalý rozklad ani nezabředává do vyjmenovávání všech příkoří. Nešokuje násilím, jeho vyobrazení použije v nejmenší nutné míře, neplýtvá a nedemonstruje.

Ve středu prózy, lokalizované do současné Velké Británie, stojí zhruba čtyřicetiletá žena Kate. Samotný román se odvíjí od momentu, kdy se sklání nad umírajícím manželem, kterému na onen svět sama pomohla bodnou ranou. Udělala to, protože ji roky týral. Osvobodí sebe, ztrácí však své děti. Tím Prowseová neustále nutí čtenáře přehodnocovat, zda udělala dobře, staví ho do situace přemýšlet, jak by sám v dané situaci jednal.

Sklouzává k červené knihovně

Dějovou linku první poloviny románu úsporně oklestila na stěžejní události a do hloubky se pouští až v momentu dramatu, které je pro její hrdinku nejstěžejnější – následky.

Do příběhu, jehož posláním je vypovědět o cítění a prožitcích ženy, která zabije tyranizujícího  manžela, přijme svůj osud, odpyká si vězeňský trest, po něm je však postavena před trest vyšší – odmítnutí ze strany dětí –, naroubovala linku milostného vzplanutí. Na té autorka mírně pochybila, neboť jí místy uklouzává zbytečně do popředí a příběh se tak přelívá z bolestného a lehce mravního rozporu k červené knihovně.

Prowseová, v jejíž každé větě je přítomna jakási životem zkroušená obhroublost, zasáhne, přiměje k zamyšlení a především k rozhodnutí, vyvíjí po celou dobu na čtenáře nátlak. Z jistého úhlu lze osud hrdinky vidět jako dojemný, je však především temně inspirativní, čiší z něj pasivní touha nevzdat se. Ukazuje, že i ztráta všeho, co v životě máme, nemusí být úplným koncem a propadem do zoufalství.

Především však sděluje, že za většinou zničeného života a chyb stojí lidská zloba a špatná rozhodnutí.

Amanda Prowseová: Z lásky k vám

Host, překlad Lucie Mikolajková, 305 stran, 269 Kč

Celkové hodnocení: 70 %