Thrákové byl starověký národ, žijící na severovýchodě Balkánského poloostrova, zhruba na území dnešního Bulharska. Muži prosluli chovem krásných koní a jako žoldáci byli najímáni do řecké i římské armády. Thrácký jezdec se stal dokonce božstvem a byly mu zasvěcovány četné votivní desky a kamenné oltáře, které najdeme po celém Balkáně.

Pro vzdělané Řeky měli Thrákové jako severní sousedé velkou přitažlivost. Čile s nimi obchodovali a nepovažovali je vůbec za nějaké barbary. Dokonce podle antických bájí se v Thrákii narodil slavný pěvec Orfeus, praotec všech muzikantů.

Výstava v bonnské Kunsthalle, která potrvá do konce listopadu, má proto i podtitul Zlatá říše Orfeova. A zlata je mezi jedním tisícem exponátů opravdu požehnaně. K vidění je tu i celý poklad z Panagjurište, zapůjčený z Muzea v Plovdivu, což je unikátní nápojový servis ze zlata, který váží přes 6 kilogramů.

Thráčtí králové díky obchodu velmi zbohatli a tak si mohli dovolit zaměstnávat ty nejlepší antické zlatníky, kteří pro ně vytvářeli umělecká díla neuvěřitelné krásy.

Území Thrákie se může pochlubit i jednou raritou: byly tu nalezeny řecké monumentální fresky klasického a helénistického období. Díla antických řeckých malířů většinou známe jen z malých scén na keramice. Na výstavě jsou k vidění faksimile maleb objevených v hrobce v Aleksandrovu.

Po zlatu Thráků čeká bonnskou Kunsthalle letos ještě jeden obrovský poklad - od 4. listopadu 2004 do 1. května 2005 tu budou vystaveny poklady faraóna Tutanchamóna zapůjčené do Německa z Egyptologického muzea v Káhirě.