Bilanci připravili Jakub Fišer, Dan Merta a Filip Šenk s týmem spolupracovníků jako originální český projekt představující pětadvacet staveb z Evropy a České republiky. Každý z vybraných kostelů a kaplí je zastoupen poměrně minimalisticky jedním modelem a jednou fotografií. K vidění jsou i prostorové studie naznačující vztah světla a formy v nové církevní architektuře a také dokumentace formou projekcí fotografií.

Škoda že samotné vybrané stavby nejsou představeny podrobněji a modely jsou dost malé. Ale představu o tom, jak vypadá současná evropská sakrální architektura, si divák udělá docela dobře. Navíc vše je prezentováno s estetickým vkusem.

Výstava naznačuje, že většina architektů sází na efektní umístnění sakrální architektury do krajiny a na působení prázdného meditačního prostoru. Výzdoba se zpravidla omezuje jen na dominující motiv Kristova kříže. Lze říci, že ani ty nejortodoxnější protestantské kostely nepůsobí tak pustě jako vize současných architektů.

Rafinované světlo

Mystický zážitek má věřícím nabídnout jen rafinované vpuštění světla do interiéru různými štěrbinami, nestejně tvarovanými okny či světelnými šachtami. V tomto ohledu mnohé ovlivnil právě Le Corbusier.

Na aranžované fotografii či malém modelu vše vypadá působivě, ale v reálné situaci to většinou nic posvátného nenavozuje. Americký historik Henry Adams kdysi napsal, že devět z deseti kostelů postavených po období středověku bylo ve skutečnosti „mrtvě narozených“, protože neposkytují nic z toho, co divákům jako mystický zážitek nabízejí gotické katedrály a románské baziliky.

Jeho myšlenku lze vztáhnout i na sakrální tvorbu současných architektů. Ovšem ten jeden kostel z deseti stojí zpravidla za to, aby se k němu člověk vypravil buď jako věřící poutník, nebo zvědavý turista. Z této výstavy bych si vybral kostelík svatého Jana Křtitele v Mognu, který postavil architekt Maria Botta na úpatí alpských úbočí ve švýcarském kantonu Ticino, kde původní barokní chrám zničila lavina.

Sakrální prostor

Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, do 7. února

Celkové hodnocení 75 %