Nějaké větší skryté moudro v těchto větách nehledejte, chtěl jsem jen opatrně připomenout, že nám to zase všem (rodičům, dětem i učitelům) začíná.

Neodpustím si zavzpomínat na naše hrdinské školní činy, jež se postupem doby čím dál tím více podobají legendám, které vyprávěli v pradávných dobách starci u ohňů. Třeba tu o písemné maturitní zkoušce z oblíbeného ruského jazyka znáte?

Každý rok se počítalo se záchranným pásem, s divokou kartou v podobě Dopisu sovětskému příteli. Když si adept maturity opsal nějaké vzorové pismó z učebnice, nemohl neprospět.

Nicméně někteří z nás byli opravdu vyspělí ruštináři a udělali v úvodní a závěrečné větě (ty jediné jsme museli zplodit sami) tolik chyb, že byli oceněni známkou minus dostatečně. Dokonce se našli i takoví, kteří při přepisování taháku vynechali pár řádek a dostali sardel čili plný počet.

V písemkách z ruštiny bývala tehdy na malém prostoru neobyčejná hustota chyb; jestli se to stávalo díky azbuce, čort znajet. Ale dost historie, stejně se z ní nikdo nikdy nepoučí. Žijme v přítomnosti. Jsou všichni přítomni, nikdo nechybí? Tak začneme nový školní rok tím, že si nalinkujeme sešity!

Internet a škola. Jak pěkný pár! Jsou ústavy, kde se celý rok učí pouze zapínat a vypínat tu čertovskou bedýnku a ti nejlepší si pak mohou občas zahrát nějakou střílečku.

Někteří profesoři zase preferují teorii a přednášejí celý rok dějiny počítacích mechanismů. Pak se většinou stává, že studenti mají z počítačů na vysvědčení dobrou, přestože by jejich praktické znalosti a dovednosti uvedly v úžas nejednoho počítačového experta. Jsou ale i jiné školy a jiní kantoři.

www.gypri.cz/cesky/bajky/thurberian_fables.htm

Na stránkách Masarykova gymnázia v Příbrami si můžete přečíst sbírku bajek, kterou napsali studenti (v angličtině) ke 100. výročí založení školy (inspirací jim byly texty Jamese Thurbera).

www.gymfry.cz/zmp.htm

Frýdlantské gymnázium uveřejňuje závěrečné maturitní práce (studenti zpracovávají různá témata - euthanasie, religionistika, hvězdy, cukrovka, prokletí básníci, šikana ve školství nebo švédská kinematografie).

www.pekargmb.cz

Almanach 2003 (Almanach mladé tvorby) Pekařova gymnázia v Mladé Boleslavi čili studenti si sami napsali a namalovali (ke stažení ve formátu pdf). Lucie Páchová zde třeba learovsky veršuje: Byl jeden dědeček z Boleslavi / Měl jeden klobouk a dvě hlavy / Jedna hlava přebývá / A to milé nebývá / Pro toho dědečka z Boleslavi.

O přebytečné hlavě by se ale nemělo jen veršovat, že?