Mladý režisér přivedl od konce června na scénu postupně Nelsonovu Madame Melville s Ivanou Chýlkovou a Evou Holubovou [recenze], Ortonovu Návštěvu pana Sloana s Karlem Rodenem a Martinem Hofmanem  [recenze], Otevřené manželství Daria Fo a jeho ženy Franky Rameové, s oběma bratry Rodenovými Karlem a Marianem a s Janou Krausovou.

Září Kolářová a Kodetová

Také scénický přepis slavného Bergmanova filmu uvádí Studio Dva v české premiéře. Ta slavnostní je nachystána na 21. září v Divadle Na zábradlí. V komorním příběhu bilance vztahu matky s dcerami, které mají problémy s partnery září  - přesně ve smyslu názvu přehlídky -  známé herecké tváře. Matku - klavírní virtuózku Charlotte - ztvárnila Daniela Kolářová, starší dceru Barbara Kodetová.

Obraz rozpadu vztahů

Kolářová v jakési až asketicky nepřístupné Charlottině póze pramenící z peripetií koncertní slávy postupně odkrývá druhou tvář: povrchnost i ve vztazích k partnerům a absenci skutečného citu k dcerám, z nichž postiženou mladší Helenu odkládá do ústavu. Když se s ní setká u Evy, která o ni pečuje, připomene jí to její vlastní životní selhání.

Kolářová s Kodetovou stupňují napětí. Obě nesou tíhu neúspěšných partnerských vztahů, ale cestu k sobě nalézt nedokážou. V závěru inscenace se jejich vztah definitivně bortí.

Průvodci ústřední herecké dvojice jsou Pavel Kříž v roli manžela Evy a Magdaléna Borová jako padoucnicí postižená a do nemoci stále tragičtěji se hroužící Helena.

Jen Hartlovy filmové dotáčky uvádějící diváky většinou do nevyslovitelných vnitřních Heleniných stavů Podzimní sonátu interpretují zbytečně doslovně a jinak nejlepší z pětice inscenací Léta hereckých osobností poněkud rozmělňují.

Studio Dva Praha - Ingmar Bergman: Podzimní sonáta. Přeložil Zbyněk Černík. Režie Patrik Hartl, scéna Jaroslav Bönisch, kostýmy Ĺubica Melcerová, hudební spolupráce Marko Ivanović, produkce Líba Drdáková, Michal Hrubý.