Charitativní představení, které je k vidění na Pražském hradě od roku 2006, má ustálenou podobu. Na začátku se všechny postavy scházejí, tak jako kdysi v Betlémě, ze všech stran. Svatá rodina v doprovodu andělů přichází od hlavní brány katedrály, tři králové od baziliky svatého Jiří a prostý lid od Býčího schodiště. Diváci si tedy mohou vybrat, zda k betlému přijdou spolu s některou skupinkou, nebo zda si počkají přímo u jeslí.

A poté, co se všichni sejdou ve Zlaté bráně katedrály pod mozaikou posledního soudu, zjeví se pastýřům anděl a hlásá narození Ježíška, tři králové putují za hvězdou, čert se hádá s andělem a děvečky vybírají koledou peníze na právě narozené dítě. Ty nakonec skutečně skončí v dětských rukou, neboť všechny peníze putují na konto Pomozte dětem. Za třináct let, kdy Divadlo Apropo hru uvádí (z toho devět let na Hradě), bylo na konto vybráno bohatě přes sto tisíc korun. Diváci si mohou vybrat, zda dají přednost představení od 15 hodin, nebo si počkají na druhé od 16 hodin, kdy je betlém navíc ozářen svícemi.