O přijetí dokumentu na seznam UNESCO požádal srbský státní archiv už loni u příležitosti stého výročí začátku první světové války. Telegram sepsal ve francouzštině tehdejší rakousko-uherský ministr zahraničí, hrabě Leopold Berchtold z Uherčic.

"Telegram je jedinečným svědectvím světové diplomacie a mezinárodně významným dokumentem," uvedlo UNESCO ve svém zdůvodnění zapsání telegramu na seznam památek.

Telegram, kterým byla vyhlášena válka Srbsku

Telegram, kterým byla vyhlášena válka Srbsku

FOTO: unesco.org

Rakousko-uherské vyhlášení války Srbsku z 28. července 1914 stálo na počátku více než čtyř let bojů první světové války. Vídeň jím reagovalo na smrt následníka svého trůnu Františka Ferdinanda d'Este, kterého o měsíc dříve v Sarajevu zabil bosenskosrbský anarchista Gavrilo Princip.