Petrov je tvůrcem více než tisíce skladeb, v nichž důležitou část tvoří filmová a televizní hudba. Z nich kolem tří stovek bylo součástí pohádek nebo večerníčků.

Orchestr jeho „domovské“ Pražské konzervatoře vedený Miriam Němcovou nastudoval pro koncert čtrnáct Petrovových orchestrálních i televizních skladeb, kterými připomněl rozsáhlé dílo přítomného umělce. Zahrál Tarantelu, Píseň pro Janu Eyrovou či část s Nokturnem, Rapsodií a Stříbrnou serenádou, kde se mohli představit i mladí sólisté.

V loži Smetanovy síně zleva vnučka, modelka Linda Vojtová, Vadim Petrov a manželka Marta.

V loži Smetanovy síně zleva vnučka, modelka Linda Vojtová, Vadim Petrov a manželka Marta.

FOTO: Michaela Feuereislová

Událostí večera byla skladba závěrečná – premiéra symfonické básně Pražský hrad, kterou Petrov napsal podle své hudby ke stejnojmennému televiznímu dokumentu z roku 1982. Melodická nápaditost a využití velkého symfonického aparátu se zdůrazněním oslavnosti bylo efektní tečkou za pěkným večerem, jehož úroveň pozvedlo i perfektní moderování Alfreda Strejčka.

Pochvalme vedle orchestru i sbor, vesměs studenty Pražské konzervatoře. Závěrem vyslovme i přání, abychom se příště dočkali i uvedení hudby Vadima Petrova k filmům pro dospělé diváky.